Reiki

Reiki on ikivanha energiahoidon menetelmä. Reiki-sana tarkoittaa japaniksi "universaalia elämänenergiaa". Reiki on riippumaton elämänkatsomuksesta ja uskonnollisesta näkemyksestä.

Reikin energia on lempeää ja ohjaa ihmistä toimimaan lempeästi niin itseään kuin toisiakin kohtaan. Se hiljentää huomioimaan omat tarpeet ja kunnioittamaan niitä. Reiki tasapainottaa ja edesauttaa kokonaisvaltaista paranemista. Reiki puhdistaa mielemme, avaten uudelleen luonnollisen yhteyden omaan itseemme ja tasapainottaa sekä mielen että kehon energiat tuoden mielen tasapainoa ja henkistä sekä fyysistä terveyttä. Reiki hoitaa hellästi tunnetiloja, kuten masennusta, rauhattomuutta, keskittymisvaikeuksia tai vihantunteita.